ljubljana

45 €

ljubljana

Ljubljana je glavni grad Slovenije,a zbog svojih mnogobrojnih parkova i zelenih površina je 2016. godine bila proglašena za zelenu prestonicu Evropske unije. Simbol grada je ljubljanski zmaj.

portorož

65 €

portorož

Portorož, poznat i kao luka ruža, je jedna od najvažnijih turističkih destinacija Slovenije. Naseljen je još u periodu praistorije, a postao je jedno od važnijih letovališta Austrougarske monarhije.

kopar

65 €

kopar

Kopar je jedan od najvećih gradova i jedino veće primorsko naselje Slovenije. Nastao je u starom veku, a jedan od najpoznatijih istorijskih spomenika grada je Pretorijanska palata.

ljubljana

45 €

ljubljana

Ljubljana je glavni grad Slovenije,a zbog svojih mnogobrojnih parkova i zelenih površina je 2016. godine bila proglašena za zelenu prestonicu Evropske unije. Simbol grada je ljubljanski zmaj.

portorož

65 €

portorož

Portorož, poznat i kao luka ruža, je jedna od najvažnijih turističkih destinacija Slovenije. Naseljen je još u periodu praistorije, a postao je jedno od važnijih letovališta Austrougarske monarhije.

kopar

65 €

kopar

Kopar je jedan od najvećih gradova i jedino veće primorsko naselje Slovenije. Nastao je u starom veku, a jedan od najpoznatijih istorijskih spomenika grada je Pretorijanska palata.